Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3

Детайли

СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО" ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3"

Прочети!

Обявление по проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково”

Детайли

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3”.

Обявление

Заявление

Декларация 1

Декларация 2

Автобиография

 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Детайли

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

По Компонент 3 Община Ботевград в партньорство с Община Мирково ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и под карантина за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят лекарства, хранителни и други продукти от първа необходимост със средства на потребителите. Хората в нужда могат да получат съдействие и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Реализацията на дейностите по проекта  ще започне до няколко дни и ще се изпълнява до 31.12.2020г. Ограничението е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи нуждаещите се по време на пандемичен взрив на заболяването от COVID-19. Проекта е на стойност 280425,00 хил. лв.  и ще бъде предоставена социална услуга на повече от 176 лица.

Повече информация може да намерите тук:

 

 "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд"

Съобщение “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Детайли

Община Мирково получава финансиране  по Компонент 3 на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”.

Основна цел на проекта е чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Мирково и община Ботевград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

По Компонент 3 Община Ботевград в партньорство с Община Мирково ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и под карантина за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят лекарства, хранителни и други продукти от първа необходимост със средства на потребителите. Хората в нужда могат да получат съдействие и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Реализацията на дейностите по проекта  ще започне до няколко дни и ще се изпълнява до 31.12.2020г. Ограничението е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи нуждаещите се по време на пандемичен взрив на заболяването от COVID-19.

ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Детайли

Публикувано на 03.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО", ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР BG05M90P001-2.040-0003-C01

- Обявление

- Заявление

- Автобиография

- Декларация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.