Последни новини

Покана за 13-то редовно заседание на ОбС Мирково, което ще се проведе на 28.10.2020 г.

На 28.10.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 13-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Заповед №268/20.10.2020 г. за допускане на ПУП

Заповед № 268/ 20.10.2020 г. за допускане на ПУП - ПРЗ на Кмета на Община Мирково за УПИ XV-169, V-168, XIII-173 , XIV-171, кв. 20 с.Буново

Прочети

Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Областна дирекция ''Земеделие' - Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ разпределени в границите им. На територията на община Мирково

Мирково

Смолско

Буново

Бенковски

Каменица

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.