Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.05.2024

На 28.05.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, свиквам 9-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана комисия - БФ

Протокол комисия - БФ

Покана комисия - УТ

Протокол комисия - УТ

Покана комисия - СГ 

Протокол комисия - СГ

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община Мирково.

Уведомление

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 23.04.2024

На 23.04.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, свиквам 8-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана комисия - БФ

Протокол комисия - БФ

Покана комисия - УТ

Протокол комисия - УТ

Покана комисия - СГ 

Протокол комисия - СГ

Покана комисия - Образование

Протокол комисия - Образование

Световния ден за борба с туберкулозата

На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!".

В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в периода 18-22 март 2024 г.

Туберкулозата  е предотвратима и обикновено лечима болест. Въпреки това през 2022 г. тя е на второ място като причина за смърт в света от заразно заболяване, след COVID-19 с 1,3 млн. починали лица от  приблизително 10,6 млн. души заболели. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи, което определя високата и социална значимост. Представлява инфекциозно хронично заболяване с причинител туберкулозният бактерий, който се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Източници на заразата са болните хора. Заразяването се осъществява по въздушно-капков и хранителен път с предимно белодробна, но е възможна и извънбелодробна форма на засягане. Клиничната изява може да бъде многолика с протрахирано протичане - постоянна кашлица, храчки с кръв, нощни изпотявания, загуба на апетит, безсилие, редукция на тегло и др. Рисковите фактори, които благоприятстват заразяването с туберкулоза са нездравословен начин на живот, лоши битови условия, хронични заболявания, намалени съпротивителни сили на организма и др.

Броят на хората, които се заразяват и развиват заболяване може да бъде намален чрез многосекторни действия за справяне с детерминантите на туберкулозата като бедност, недохранване, ХИВ инфекция, тютюнопушене и диабет. Някои държави вече са намалили бремето на заболяването от туберкулоза до по-малко от 10 случая и по-малко от един смъртен случай на 100 000 души население годишно.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха на общественото здраве и здравната сигурност. В световен план само около 2 от 5 души с резистентна към лекарства туберкулоза са получили достъп до лечение през 2022 г. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 75 млн. живота от 2000 г. насам - без лечение смъртността от туберкулоза е висока (около 50%). Около 85% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани при правилно провеждане на противотуберкулозна терапия.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза - начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулоза.

Във връзка с гореизложеното е необходимо популяризиране на инициативата

· наблягане на превенцията, профилактиката и ранната диагностика на заболяването;

· популяризиране на инициативата на регионално ниво чрез провеждане на областни пресконференции и информация до местните медии;

· разпространение на здравно-образователни материали за заболяването

· провеждане на безплатен скрининг за риск от туберкулоза на лица със съмнение за туберкулозна инфекция.

             Във връзка с това в  седмицата 18.03
- 22.03.2024г. в СБАЛПФЗ гр.София ще се проведе „Седмица на отворени врати"-
изследване за риск от туберкулоза /проба Манту, анкетна карта  и при необходимост преглед/ от 10.00ч. до 13.00ч. Проби Манту се правят в дните - понеделник, вторник и петък. Предварителни записвания на тел.02/9312353 или на регистратурата на болницата.


След проведения скрининг, на лицата в риск следва да се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания


Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 20.03.2022

На 20.03.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, свиквам 7-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана комисия - БФ

Покана комисия - УТ

Покана комисия - СГ 

Покана комисия - Образование

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.