Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Одобрени проекти с осигурено финансиране

Име на проекта

Програма, по която се кандидатства

Обща стойност на проекта

„Подкрепа за достоен живот и предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” в община Мирково”

 

 ОПРЧР 2007 – 2013 г.

 

 28 721 лева

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.