Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Съобщение “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Детайли

Община Мирково получава финансиране  по Компонент 3 на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”.

Основна цел на проекта е чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Мирково и община Ботевград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

По Компонент 3 Община Ботевград в партньорство с Община Мирково ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и под карантина за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят лекарства, хранителни и други продукти от първа необходимост със средства на потребителите. Хората в нужда могат да получат съдействие и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Реализацията на дейностите по проекта  ще започне до няколко дни и ще се изпълнява до 31.12.2020г. Ограничението е свързано с целта на компонента, който ще подкрепи нуждаещите се по време на пандемичен взрив на заболяването от COVID-19.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.