Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Списък на допуснатите кандидати договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Детайли

Списък на допуснатите кандидати за позиция "Функционален експерт", "Социален консултант" и "Здравен консултант" за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Списък

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.