Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Детайли

Публикувано на 03.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО", ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР BG05M90P001-2.040-0003-C01

- Обявление

- Заявление

Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково"

Детайли

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за длъжността "Функционален експерт", "Социален консултант", " Здравен консултатнт"

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково"

Детайли

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за "Домашен помощник"

Виж списъка

 

Списък на допуснатите кандидати договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Детайли

Списък на допуснатите кандидати за позиция "Функционален експерт", "Социален консултант" и "Здравен консултант" за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01

Списък

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ " ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

Детайли

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ " ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ " ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО".

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.