28/06/2024
Съобщение за инвестиционно намерение от ЕКОМААТ ООД - с. Мирково Инвестиционно предложение Информация относно инвестиционно намерение на ЕКОМААТ... Още »

24/06/2024
На 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

19/06/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общинския съвет Мирково Ви кани на публично обсъждане на Отчета за изпълнението на... Още »

13/06/2024
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ  НА ТЕМА: Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. Директни плащания - кампания 2024 г. Виж... Още »

11/06/2024
Заповед № РД-184/07.06.2024г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-ИПР на УПИ X-574 и УПИ IX-573, кв. 60 по плана на с. Смолско.Още »

24/05/2024
На 28.05.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

27/04/2024
Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община... Още »

19/04/2024
На 23.04.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

19/03/2024
На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!". В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в... Още »

14/03/2024
На 20.03.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

13/02/2024
1.Заповед № РД-31/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ с идентификатор 35821.83.18 по КККР на с. Каменица - м. Кладенеца. 2.Заповед № РД-32/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ  с идентификатор 35821.82.17 по КККР на с. Каменица - м.... Още »

09/02/2024
На 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.