22/07/2021
Съобщение за извършване на геофизични измервания от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" в площ "Бревене", попадащо в землището на с.Мирково Информация Уведомително... Още »

22/07/2021
На 28.07.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 22-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

22/07/2021
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: info@mirkovo.bg   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ                               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА... Още »

28/06/2021
На 30.06.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 21-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

08/06/2021
Изнесена приемна и информационна среща на ОИЦ - София в община Мирково Прочети !!!  Още »

04/06/2021
Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г. на Кмета на Община Мирково по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 48324.197.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково местност „Кофата (Къдравец)”, НТП – за стопански двор, собственост на Димитър... Още »

04/06/2021
ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г., за одобрен със  Заповед  №128/01.06.2021г. на Кмета на Община Мирково за ПУП (План за регулация и застрояване) на УПИ XV-169, кв.20 по регулационния плана на с.Буново и промяна на УПИ XV-169, V-168 и XIII-173, кв.20 с ПИ... Още »

31/05/2021
Обявление № АБУ-7/31.05.2021г. за одобрен със Заповед № 123/28.05.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ VII-516 и УПИ VIII-517, кв. 10 по регулационния план на с. Буново и образуване на нови УПИ VII-818 и УПИ... Още »

26/05/2021
На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Мирково, Община Мирково... Още »

17/05/2021
На 21.05.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

29/04/2021
Заповед №95/28.04.2021 на Кмета на община Мирково на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10 ал. 5 от Закона за маслодайната... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.