27/03/2023
На 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

27/03/2023
ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: info@mirkovo.bg   СЪОБЩЕНИЕ  Община Мирково обявява обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение на „СОФИЯ СОЛ“ ЕООД, ЕИК... Още »

23/03/2023
Заповед № РД-70/ 20.03.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР на УПИ XII-114, кв. 17/ПИ с идентификатор 67636.315.243/ по плана на с. Смолско. Заповед № РД-70/... Още »

23/03/2023
ЗАПОВЕД № РД-72/23.03.2023 г. за определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково, считано от 15.032023г. до 30.11.2023г. ЗАПОВЕД №... Още »

23/02/2023
 На 27.02.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 41-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/02/2023
Предстоящи приеми по под-мерки 22.1 и 22.2 от Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) за периода 2014-2020г.Още »

13/02/2023
Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на... Още »

21/01/2023
 На 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

19/12/2022
 На 21.12.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 39-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.