Решения

Мандат 2011 - 2015 г.
 
Заседание №51 на ОбС - Мирково от 06.07.2015 г.  Протокол Препис - извлечение
Заседание №51 на ОбС - Мирково от 27.07.2015 г.  Протокол Препис - извлечение
От неприсъствено гласуване на 02.07.2015 г.   Препис - извлечение
Заседание №49 на ОбС - Мирково от 26.06.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №48 на ОбС - Мирково от 29.05.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №47 на ОбС - Мирково от 30.04.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №45 на ОбС - Мирково от 31.03.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №44 на ОбС - Мирково от 11.02.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №43 на ОбС - Мирково от 29.01.2015 г.  Протокол  Препис - извлечение
От неприсъствено гласуване на 08.01.2015 г.    Препис - извлечение
Заседание №42 на ОбС - Мирково от 29.12.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
От неприсъствено гласуване на 27.11.2014    Препис - извлечение
От неприсъствено гласуване на 21.11.2014    Препис - извлечение
Заседание №41 на ОбС - Мирково от 18.11.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №40 на ОбС - Мирково от 29.10.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №39 на ОбС - Мирково от 30.09.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №38 на ОбС - Мирково от 27.08.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №37 на ОбС - Мирково от 06.08.2014 г.  Протокол  
Заседание №36 на ОбС - Мирково от 30.07.2014 г.  Протокол  
Заседание №35 на ОбС - Мирково от 24.07.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №34 на ОбС - Мирково от 24.06.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №33 на ОбС - Мирково от 23.05.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
От неприсъствено гласуване на 29.04.2014    Препис - извлечение
Заседание №32 на ОбС - Мирково от 27.03.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №31 на ОбС - Мирково от 14.02.2014 г.  Протокол  Препис - извлечение
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.