Структура

 

Цветанка Йотина
Кмет на Община Мирково
 

Цветанка Петкова Йотина- Кмет на Община Мирково

Родена на 26 юни 1953 г. в гр. Кюстендил. По образование е икономист. Омъжена, с три деца. От 1983 до 2001 г. работи във фирма "Елаците Мед"АД като административен секретар на изпълнителния директор. От 2001 г. ръководи свой частен бизнес. От 17 април 1991 г. участва във възстановяването на БСДП и става председател на организацията в Община Мирково. В местното самоуправление Цветанка Йотина работи повече от 12 години. През последните 3 мандата на кметовете на Община Мирково е била общински съветник и председател на ОбС Мирково.
Борбеният дух, неспокойната мисъл и нестандартните идеи й помагат в работата като Кмет на Община Мирково от последните избори през 2007г.

images/2015/str/tsveta.jpg

 

инж.Цвета Попова

Родена на 11.12.1973 година в гр. Пирдоп, омъжена с две деца. Завършила ОПГ „Саво Ц. Савов“, след което продължава образованието си в Технически университет – София, дипломира се като магистър – машинен инженер.

На 02.04.2008 год.  започва работа в Община Мирково на длъжност младши експерт „Регионално развитие“, която изпълнява до 04.2012 год. През периода от 04.2012 год. до 08.2012 год. заема длъжност Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Мирково, а от 08.2012 год. до настоящия момент е Секретар на общината.

Водеща сентенция: „Човек може толкова, колкото иска.“

инж.Цвета Попова

Секретар на община Мирково

 

images/2020/06/str2020.jpg

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.