Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на задължените лица по §2, ал.1 на Община Мирково

№ ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1

Николай Иванов Точев

Кмет на кметство с. Буново

ОбС-203-7/07.05.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

изтегли

 

ОбС-94Н-107-2/22.02.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

изтегли

 

2

Димитър Петров Райков

Кмет на кметство с. Смолско

ОбС-94Д-208-1/13.05.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

изтегли

 

ОбС-94Д-208-1/21.02.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

изтегли

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.