26/05/2023
На 29.05.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 44-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

26/05/2023
Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община... Още »

17/05/2023
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ  СЪОБЩЕНИЕ:    Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение № 640 от Протокол № 42/30.03.2023 г. на общински съвет Мирково, на 06.06.2023 г. от 10 00 ч. в сградата на кметството на с. Буново, ще се проведе... Още »

12/05/2023
Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-604, УПИ V-604, кв. 64 по имотни граници и обособяване на три нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640, кв. 64 /ПИ с идентификатори 67636.66.673,... Още »

12/05/2023
Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР на УПИ XXIII-148, УПИ XXIV-общ. , УПИ XXV-трафопост и УПИ XI-153, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.148, 48324.200.общ., 48324.200.общ. и 48324.200.153/... Още »

19/04/2023
На 25.04.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 43-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

05/04/2023
ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината. На основание чл.89, ал.3, чл. 90, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 18 от 2015 г., за инвентаризация в горските територии, Ви... Още »

28/03/2023
Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Мирково и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно... Още »

27/03/2023
  СЪОБЩЕНИЕ  Община Мирково обявява обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение на „СОФИЯ СОЛ“ ЕООД, ЕИК 207183524 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Инвестиционното намерение засяга имоти в землището на с. Мирково, както... Още »

27/03/2023
На 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/03/2023
Заповед № РД-70/ 20.03.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР на УПИ XII-114, кв. 17/ПИ с идентификатор 67636.315.243/ по плана на с. Смолско. Заповед № РД-70/... Още »

23/03/2023
ЗАПОВЕД № РД-72/23.03.2023 г. за определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково, считано от 15.032023г. до 30.11.2023г. ЗАПОВЕД №... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.