24/01/2022
На 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 28-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

30/12/2021
Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936, 48324.200.935) по плана на с. Мирково за създаване на два нови... Още »

18/12/2021
На 22.12.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 27-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

20/11/2021
На 26.11.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 26-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

11/11/2021
Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП –парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на... Още »

11/11/2021
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМА „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС-ГТМ”, ВИ ИНФОРМИРАНМЕ, ЧЕ НА 12.11.2021г. /ПЕТЪК/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ”. ОБЩИНА... Още »

27/10/2021
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители на община Мирково, Уведомяваме Ви, че на 03.11.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. до 15:00 ч. в сградата на Общинска администрация Мирково, първи етаж, конферентна зала № 1 ще бъде поставена машина за гласуване - симулатор, чрез... Още »

25/10/2021
На 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 25-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

19/10/2021
Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект: "Рехабилитация на ул. "Ал. Стамболийски и ул. "Г. М .Димитров" Заповед №259  Приложение... Още »

04/10/2021
Обявление за издадена Заповед № 246/04.10.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240,... Още »

18/09/2021
На 23.09.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 24-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.