Правилник на общинския съвет


Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация -  изтегли - публикуван на 02.02.2023


Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация -  изтегли - публикуван на 18.11.2020


Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация -  изтегли - публикуван на 21.12.2019


Правилник на общинския съвет 2015 -  изтегли - актуализиран 2019


Проект - Правилник на общинския съвет 10.11.2015 -  изтегли


Правилник на общинския съвет 2011 -  изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.