Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Обявление по проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково”

Детайли

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3”.

Обявление

Заявление

Декларация 1

Декларация 2

Автобиография

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.