Последни новини

Съобщение машинното гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Мирково,

Уведомяваме Ви, че на 03.11.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. до 15:00 ч. в сградата на Общинска администрация Мирково, първи етаж, конферентна зала № 1 ще бъде поставена машина за гласуване - симулатор, чрез която желаещите ще могат на практика да се запознаят с машинното гласуване в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Общинска администрация - Мирково

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.10.2021

На 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 25-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект

Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект: "Рехабилитация на ул. "Ал. Стамболийски и ул. "Г. М .Димитров"

Заповед №259 

Приложение №1

Одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33

Обявление за издадена Заповед № 246/04.10.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270/ и образуване на нови УПИ XII-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско, община Мирково.

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.