Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 30.03.2023

На 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Заповед Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР

Заповед № РД-70/ 20.03.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР на УПИ XII-114, кв. 17/ПИ с идентификатор 67636.315.243/ по плана на с. Смолско.

Заповед № РД-70/ 20.03.2023г.

Заповед пожароопасен сезон

ЗАПОВЕД № РД-72/23.03.2023 г. за определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково, считано от 15.032023г. до 30.11.2023г.

ЗАПОВЕД № РД-72/23.03.2023

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.02.2023

 На 27.02.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 41-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.