Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 28.04.2020 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 7-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на територията на Обогатителен комплекс на "Елаците-мед" АД с. Мирково"

Прочети.

Заповед №113

Заповед №113  - Забрана селскостопански животни

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.