Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.08.2021

На 27.08.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците”

Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците”- участък от водна кула 2 до цех МФЦ- втори етап – „Ново трасе от резервоарите за оборотна вода до водна кула 2”” с възложител „Елаците-мед” АД, с. Мирково, община Мирково

Прочети

Заповед и схема за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство

Заповед и схема за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство на обект "Рехабилитация на ул. Александър Стамболийски"

Заповед 219/20.08.2021 г.

Схема - Приложение 1

Заповеди свързани с пожароопасната обстановка

Заповеди свързани с пожароопасната обстановка в страната:

Заповед №РД09-788/05.08.2021

Заповед №209/06.08.2021

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.