Последни новини

Обява за обществено обсъждане на план-сметка ТБО за 2023 г.

ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОБЯВА

От Община Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35

 

Уважаеми жители на Община Мирково,

 

На основание чл.26 от Закона за административните актове, чл. 66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и т.4 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2023 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково, Ви уведомяваме, че на 19.12.2022 г./понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Мирково ще се проведе публично обсъждане на Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2023 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково.

Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2023 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково може да бъде разгледан в официалната интернет страница на Община Мирково: – www.mirkovo.com, както и в Общинска администрация Мирково на адрес: село Мирково, ул. „Александър Стамболийски“№35.

Предложения и становища могат да се депозират на електронния адрес на общината e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството в сградата на Общинска администрация Мирково на адрес: село Мирково, ул. „Александър Стамболийски“№35.

 

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

Обявление № АБУ-14-07.12.2022 за одобрен със Заповед № РД-270/ 02.12.2022г

Обявление № АБУ-14-07.12.2022 за одобрен със Заповед № РД-270/ 02.12.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне на УПИ XVIII-65, кв. 74 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ XVIII-6, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.6/ и УПИ XIX-7, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.7/ по плана на с. Мирково

Прочети !

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.11.2022

 На 25.11.2022 г. /петък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще бъде изнесено в град Етрополе и ще се проведе в залата на читалището

Покана

Материали 

Обявление № АБУ -12/03.11.2022г. за допуснат със Заповед № РД-251/01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково

Обявление № АБУ -12/03.11.2022г. за допуснат със Заповед № РД-251/01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни граници на с.Буново и разделяне на УПИ V-390 на две нови УПИ V-816 и  УПИ XII-817, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.816, 07051.402.817) по регулационен план на с. Буново.

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.