Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.10.2021

На 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 25-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект

Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект: "Рехабилитация на ул. "Ал. Стамболийски и ул. "Г. М .Димитров"

Заповед №259 

Приложение №1

Одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33

Обявление за издадена Заповед № 246/04.10.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270/ и образуване на нови УПИ XII-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско, община Мирково.

Прочети

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 23.09.2021

На 23.09.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 24-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.