Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.04.2022

На 26.04.2022 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с. Мирково

Прочети!

Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова”

Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с  възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, с. Мирково, община Мирково.

Прочети!

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.03.2022

На 28.03.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.