Последни новини

Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.

Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.Във връзка с одобрена Заповед № 106/ 02.04.2020г. на Кмета на общината ПУП - изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.788 и 07051.402.789 по КККР на с. Буново.

Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 27.03.2020 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.