Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”,

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж съобщението

Поканата за 16-то редовно заседание на Общински съвет, който ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00 ч

На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Документи

Покана публично обсъждане бюджет 2021

Покана публично обсъждане бюджет 2021 и свързаните с бюджета документи.

Виж.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.