Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 13:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

Разрешение № 544 на министерство на енергетиката

Разрешение № 544/11.02.2020 на министерство на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми

Разрешение № 544/11.02.2020

Разрешение №1/ 21.08.2019г. за продължаване срока

Разрешение № 1 / 21.08.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително №1/ 14.07.2014г. за водовземане от повърхностен воден обект издаден от Кмета на община Мирково - с. Мирково. Съобщение за публично обявяване за продължаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект Изх. №УТ-94-00-2/ 06.08.019г. 

Разрешение №1/21.08.2019г

Съобщение №УТ-94-00-2/06.08.019г. 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.