Последни новини

Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936, 48324.200.935) по плана на с. Мирково за създаване на два нови УПИ, а именно УПИ XIV-1535, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1535) и УПИ XXI-1536, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1536) и образуване на задънена улица с о.т. 47а и о.т. 47б.

Прочети

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 22.12.2021

На 22.12.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 27-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.11.2021

На 26.11.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 26-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП –парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на „Елаците-мед”АД, с. Мирково, община Мирково, засягащи поземлени имоти с идентификатор 48324.163.1 и 48324.162.17.

Прочети !

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ НА 12.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМА „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС-ГТМ”, ВИ ИНФОРМИРАНМЕ, ЧЕ НА 12.11.2021г. /ПЕТЪК/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ”.

ОБЩИНА МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.