Последни новини

Обявление РДГ

Обявление до до собствениците и ползвателите на товарни и превозни средства, транспортиращи дървесина.

Обявление

До собствениците

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 30.01.2020 г. в гр.Златица ще бъде даден старт на важен и значим екологичен проект – чрез Начална пресконференция и Официална церемония „Първа копка“.

 

 images/2020/01/press1.jpg

Четвърто редовно заседание на Общински съвет Мирково.

На 28.01.2020 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 4-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Съобщение на основние чл.128 , ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработен проект Подробен устройстен план (ПУП)

Публикувано на 03.01.2020

Съобщение на основние чл.128 , ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработен проект Подробен устройстен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Трасе за въздушен електропровод 20 kV до кариера „Миал” с. Мирково” в землището на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324,  Община Мирково, област Софийска.

Съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.