Последни новини

Идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията на обслужвана от РУ- Пирдоп, началник РУ, ще осъществява прием на граждани през месец Декември 2019 год. както следва:
1. село Буново на 04.12.2019 год. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на кметството
2. село Мирково на 04.12.2019 год. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на общината

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

Заповед № 343/17.12.2019г. - класиране

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м".

Заповед № 329/02.12.2019г

Документация

Заповед № 344/17.12.2019г. - класиране

 

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщения за инвестиционно предложение  за разработрване на кариера за добив на подземни богатства.

Съобщение №1 - Пролайф Инженеринг ЕООД

Съобщение №2 - Пролайф Техноложи ЕООД

План-сметка 2020 година

План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково.

План-сметка 2020

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.