Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.11.2021

На 26.11.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 26-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП –парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на „Елаците-мед”АД, с. Мирково, община Мирково, засягащи поземлени имоти с идентификатор 48324.163.1 и 48324.162.17.

Прочети !

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ НА 12.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМА „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС-ГТМ”, ВИ ИНФОРМИРАНМЕ, ЧЕ НА 12.11.2021г. /ПЕТЪК/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ”.

ОБЩИНА МИРКОВО

Съобщение машинното гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Мирково,

Уведомяваме Ви, че на 03.11.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. до 15:00 ч. в сградата на Общинска администрация Мирково, първи етаж, конферентна зала № 1 ще бъде поставена машина за гласуване - симулатор, чрез която желаещите ще могат на практика да се запознаят с машинното гласуване в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Общинска администрация - Мирково

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.10.2021

На 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 25-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.