Последни новини

Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП

Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с. Бенковски.

Прочети !

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 28.07.2020 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 10-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.