Последни новини

Съобщение на основние чл.128 , ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработен проект Подробен устройстен план (ПУП)

Публикувано на 03.01.2020

Съобщение на основние чл.128 , ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработен проект Подробен устройстен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Трасе за въздушен електропровод 20 kV до кариера „Миал” с. Мирково” в землището на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324,  Община Мирково, област Софийска.

Съобщение

Покана за публично обсъждане бюджет 2020

На 14.01.2020 година от 11.00 часа в Конферентна зала № 1 на община Мирково ще се проведе публично обсъждане бюджет 2020

Покана

Материали 

Покана за 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 17.12.2019 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Покана

Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково

УВЕДОМЛЕНИЕ

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.