Последни новини

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Мирково за 2021г.

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Мирково за 2021г.

Покана

Документи

Заповед № РД-148/06.07.2022 г. за отмяна на временна организация и безопасност на движeнието на територията на с. Мирково.

Заповед № РД-148/06.07.2022 г. за отмяна на временна организация и безопасност на движeнието на територията на с. Мирково.

Заповед № РД-148/06.07.2022 г

Заповед РД-140/28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65

Заповед РД-140/28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне на УПИ XVIII-65, кв. 74 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ XVIII-6, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.6/ и УПИ XIX-7, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.7/ по плана на с. Мирково, община Мирково.

Прочети

Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104

Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по плана на мах. Скумца, с. Каменица, община Мирково, и образуване на три нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ III-169/ ПИ с идентификатор 06421.1.169/ , УПИ IV-170 / ПИ с идентификатор 06421.1.170/ и УПИ XI-171 /ПИ с идентификатор 06421.1.171/, кв. 18 по плана на мах. Скумца,с. Каменица, община Мирково.

Прочети 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.06.2022

На 27.06.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.