Последни новини

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с. Мирково

Прочети!

Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова”

Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с  възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, с. Мирково, община Мирково.

Прочети!

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.03.2022

На 28.03.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Публично обсъждане на бюджет 2022

  ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

П О К А Н А

 На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

                        Уважаеми жители на Община Мирково,

         Уведомяваме Ви, че на 28.03.2022 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Конферентна зала №1, в сградата на Общинска администрация, с адрес: с.Мирково, улица „Ал.Стамболийски “ № 35 ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2022 г.

Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Мирково – www.mirkovo.bg и https:/opendata.government.bg/

Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 9.00-11.00 часа – лице за контакти Ненка Кръстева Директор на Дирекция „ Обща администрация”.

  

ВЕЛКО ЛИСЕВ/п/

В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

/Съгласно Заповед № РД-55/14.03.2022г./

 

Доклад

Бюджет

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.