Последни новини

Редовно заседание на Общински съвет Мирково 21.05.2021

На 21.05.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

 

Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД

Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12.99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, засягащ ПИ с идентификатори 48324.12.94; 48324.12.107; 48324.12.108; 48324.12.109; 48324.13.25; 48324.89.9; 48324.107.42; 48324.107.43; 48324.107.47

Съобщение

 

Редовно заседание на Общински съвет Мирково 26.04.2021

На 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

 

Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП

Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП – план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270/ и образуване на нови УПИ VI-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № 83/09.04.2021г. 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.