Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: Основен ремонт на улици в село Каменица, община Мирково

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: Основен ремонт на улици в село Каменица, община Мирково:

Преглед на Съобщението

План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г

План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково.

План-сметка 2024

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 14.12.2023

На 14.12.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.