Последни новини

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед № 333/05.12.2019 г. - класиране

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 20.11.2019

На 20.11.2019 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 2-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Документи

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о".

Заповед № 309/12.11.2019г

Документация

Заповед №326 - класиране публикувано на 27.11.2019

 

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски"

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски" Община Мирково.

Изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.