Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 14.12.2023

На 14.12.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Обявление № АБУ-13/ 29.11.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация и застрояване

Обявление № АБУ-13/ 29.11.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-175, кв. 6 /ПИ с идентификатор 67636.315.92/ по плана на с. Смолско, община Мирково, промяната му по имотни граници и разделяне на две нови УПИ XXIII-175 и  УПИ XXII-175, кв. 6 по плана на с. Смолско, собственост на Габриела Емил Лятова, както и промяна на уличната регулация от О.Т. 50 до О.Т. 51 по плана на с. Смолско, Община Мирково.

 Обявление № АБУ-13/ 29.11.2023г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.