Последни новини

Покана

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 ЗАПОВЯДАЙТЕ, НА 22.09.2014 ГОД. /ПОНЕДЕЛНИК/ В 19:00 ЧАСА НА ПЛОЩАД „РАЗКОЛА“ ЗАЕДНО ДА ОТБЕЛЕЖИМ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.

 НЕКА БЪДЕМ ПРИЗНАТЕЛНИ И ОТДАДЕМ НУЖНАТА ПОЧИТ!

ОРГАНИЗАТОР: ОБЩИНА МИРКОВО

2014-09-19

Покана

ПОКАНА

На 27.08.2014г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково, ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково. 

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г.  38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на  Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-08-22

Покана

ПОКАНА

На 24.07.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 35-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 21.07.2014г./понеделник/ от 10:30 часа, във връзка с насроченото на 24.07.2014г. 35-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 21.07.2014г. /понеделник/ от 11:00часа, във връзка с насроченото на 24.07.2014г. 35-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 22.07.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 24.07.2014г., 35-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-07-18

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.