Последни новини

Съобщение

 Уважаеми жители на Община Мирково, уведомяваме Ви че в периода 09.10.2014 – 11.10.2014 год. ще се проведат безплатни прегледи и клинични изследвания по програма на Министерството на здравеопазването.

 Прегледите ще извършат от Д-р Владимир Ненов и Д-р Емануилова в Здравната служба на / 2 етаж /.

 На 09 и 10 / октомври / 2014 год. от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч .

 На 11.10.2014 год. прегледите ще се извършат от 08:30 ч. до 13:30 ч.

2014-10-06

Покана

ПОКАНА

 На 30.09.2014 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 39-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

 На 25.09.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014 г.  39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 25.09.2014 г. /четвъртък/ от 15,00 часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014 г., 39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 26.09.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014 г., 39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 26.09.2014 г. /петък/ от 15,00 часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014 г., 39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.09.2014 г. /петък/ от 16:00часа, във връзка с насроченото на 30.09.2014 г., 39-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

2014-09-23

 

Покана

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 ЗАПОВЯДАЙТЕ, НА 22.09.2014 ГОД. /ПОНЕДЕЛНИК/ В 19:00 ЧАСА НА ПЛОЩАД „РАЗКОЛА“ ЗАЕДНО ДА ОТБЕЛЕЖИМ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.

 НЕКА БЪДЕМ ПРИЗНАТЕЛНИ И ОТДАДЕМ НУЖНАТА ПОЧИТ!

ОРГАНИЗАТОР: ОБЩИНА МИРКОВО

2014-09-19

Покана

ПОКАНА

На 27.08.2014г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково, ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково. 

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г.  38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на  Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-08-22

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.