Последни новини

Съобщение РПУ - Пирдоп

СЪОБЩЕНИЕ

НА 27.02.2015 ГОДИНА /ПЕТЪК/ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО КАМЕНИЦА НАЧАЛНИКА НА РУ-ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НА МЕСТНАТА СИГУРНОСТ.

Покана за предстояща сесия

ПОКАНА

На 29.01.2015 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 43-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 27.01.2015г. /вторник/  от 15:30 часа, във връзка с насроченото на 29.01.2015г.     43-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 26.01.2015г./понеделник /  от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 29.01.2015г  43-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 27.01.2015г. /вторник /  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 29.01.2015г.,   43-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 26.01.2015г./понеделник/  от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 29.01.2015г.  43-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 26.01.2015г. /понеделник/  от 14:00часа, във връзка с насроченото на 29.01.2015г. 43-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.