Последни новини

Покана

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на заключителното информационно събитие /пресконференция/ по повод приключване на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“, финансиран по Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от дата 20.02.2013 год.

Покана

 

ПОКАНА

На 29.12.2014 г. /понеделник/ от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

ПОКАНА

    На 22.12.2014г./понеделник/  от 13:30 часа, във връзка с насроченото на 29.12.2014г.     42-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

ПОКАНА

    На 22.12.2014г./понеделник /  от 17:00 часа, във връзка с насроченото на 29.12.2014г  42-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:         

 ПОКАНА

       На 22.12.2014г. /покана/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 29.12.2014г.,   42-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

ПОКАНА

    На 22.11.2014г./понеделник/  от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 29.12.2014г.  42-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

ПОКАНА

    На 22.12.2014г. /понеделник/  от 16:00часа, във връзка с насроченото на 29.12.2014г. 42-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

                                                              

Обява

Обява

Община Мирково съобщава на всички жители, че от 11.12.2014 ще започне записване за добиване на иглолистна строителна дървесина и широколистни дърва за огрев от общински горски територии.

Прочети цялата обява

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Мирково –с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 98/28.11.2014 год. е обнародвано съобщение за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти в землището на с. Буново, Община Мирково. Всички заинтересовани лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 28.12.2014 год. включително.
От Общината

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.