Последни новини

Покана за предстояща сесия

На 11.02.2015 г. /сряда/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 44-то редовно заседание на Общински съвет Мирково 

На 09.02.2015г. /понеделник/  от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 11.02.2015г. 44-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 09.02.2015г. /понеделник/  от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 11.02.2015г  44-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 09.02.2015г. /понеделник/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 11.02.2015г.,   44-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 09.02.2015г./понеделник/ от 13:00 часа, във връзка с насроченото на 11.02.2015г.  44-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

На 09.02.2015г. /понеделник/  от 11:00часа, във връзка с насроченото на 11.02.2015г. 44-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки: 

Съобщение РПУ - Пирдоп

СЪОБЩЕНИЕ

НА 27.02.2015 ГОДИНА /ПЕТЪК/ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО КАМЕНИЦА НАЧАЛНИКА НА РУ-ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НА МЕСТНАТА СИГУРНОСТ.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.