Последни новини

В Община Мирково ентусиазирани да продължат работата по проекти и през новия програмен период

 

 На информационна среща в община Мирково екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) представи оперативните програми, които ще функционират пред новия програмен период 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на местната администрация, бизнеса, неправителствени организации, образователни институции, медии. Те бяха запознати с мерки в техните сфери, които ще получат европейско финансиране за новия седемгодишен период. Присъстващите изразиха готовност и ентусиазъм за разработване на проекти, а представителите на ОИЦ-София подчертаха готовността си да подпомагат работата по всяко добро проектно предложение. Представена беше и нормативната база, касаеща новия програмен период 2014-2020 година, както и бъдещи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

 Събитието в община Мирково е част от цикъл информационни срещи на тема „Представяне на новия програмен период 2014-2020 г.“, каквито ОИЦ-София провежда във всяка от общините на Софийска област.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 изтегли

2014-03-09

Уведомление

 Община Мирково изпълнява дейности по проект „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, финансиран по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ асфалтиране на улици в село Мирково и подмяна на прилежащите им бордюри.

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

 Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че разрешаваме БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползването на вече подменените (стари) бордюри и извадените тротоарни плочки. Жителите, желаещи да използват същите не трябва да изискват изрично разрешение от Кмета на Община Мирково.

Общинска Администрация - Мирково

2014-02-24

Обява

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

На 02.03.2014 г. от 13:00 часа, на площад “Разкола”, с.Мирково ще се проведе традиционния кукерски карнавал.

Ще има много награди за най-оригиналните кукерски и карнавални маски.

Гости на празника ще бъдат танцов състав от с.Бусманци и кукерски състав при читалище “Просвета – 1922 г.”, с.Бегуновци.

Настроението на жители и гости ще поддържа духовата музика на с. Мирково.

В 18:00 часа на площад “Разкола”, с. Мирково ще бъде запален традиционния за “Сирни заговезни” огън.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ВЕСЕЛИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО!

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА МИРКОВО
И НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1884 г.“

2014-02-21

Покана

 На 19-ти февруари 2014 г. се навършват 141 години от обесването на Васил Иванов Кунчев – Апостола на българската свобода. Един от най-трагичните дни в историята на нашия народ. Ден, от който започва безсмъртието на Дякона Левски. И до днес той е символ на борбата за свобода, на несломимия български дух, съхранил се през вековете на робство, на стремежа към „чиста и свята република“.

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 Заповядайте на 19.02.2014 год. /сряда/ от 11:00 часа, на Мемориален комплекс „Васил Левски“, рида „Гълъбец“, заедно да отдадем почитта си към сина на майка България, посветил се на нейното добруване и благото на народа ѝ.

 Организиран е превоз – автобусът тръгва в 10:30 часа от площад „Разкола“, село Мирково /преминава през село Буново/

ОРГАНИЗАТОР: ОБЩИНА МИРКОВО

2014-02-17

Покана

ПОКАНА

 На 14.02.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 31-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.


ПОКАНА

 На 10.02.2014 г. /понеделник/  от 8,30 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.


ПОКАНА

  На 10.02.2014г. /понеделник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014г  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.


ПОКАНА

 На 10.02.2014г. /понеделник/  от 15.00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.,  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.


ПОКАНА 

 На 11.02.2014г./вторник /  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-02-07

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.