Последни новини

Покана

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 Приканваме Ви, да присъствате на дългоочакваната за всички нас "Първа копка", поставяща началото на изпълнението на проект "Рехабилитация на уличната мрежа в село Мирково".

 Проектът е финансиран чрез Договор № 23/322/00788 от 7 ноември 2012 г., сключен между Община Мирково и ДФ "Земеделие", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 Тържественото откриване на обекта ще бъде на 03.10.2013 г. /четвъртък/ от 10:00 часа на площад " Разкола" - с.Мирково.

ОБЩИНА МИРКОВО

2013-10-01

Съобщение

  

Община Мирково

съвместно с  

 

Организация по оползотворяване

излезли от употреба гуми

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА МИРКОВО, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • Излезли от употреба гуми

в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на Стопанския двор с. Мирково /бившето ТКЗС/ на 10 септември 2013 год. /от 14:00 часа до 16:00 часа/ и на 19 ноември 2013 год. /от 14:00 часа до 16:00 часа/

2013-08-29

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.