Последни новини

Обява

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в Зала № 2 на Общинска администрация – Мирково, екипа на Областен информационен център София – град за популяризиране на Кохезионната политика в България (ОИЦ –София) ще проведе първа среща по проект 0088-ОСЯ-3.3 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център   София – град и София – област за популяризиране на  Кохезионната политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Срещата предвижда представяне на функциите и дейностите на ОИЦ – София, подготовка на следващия програмен пеиод 2014 – 2020 г., както и бъдещите оперативни програми. 

2013-06-19

Обява

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Приканваме Ви да присъствате на “Първа копка”, поставяща начало на изпълнението на проект “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, включващ изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“. Проектът е финансиран по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 год., сключен между Община Мирково и ДФ “Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Тържественото откриване на обекта ще бъде на 13.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в местността „Бърдо“ (игрището).

ОБЩИНА МИРКОВО


2013-06-12

Заповед

ЗАБРАНЯВАМ

Достъпа и ползването по предназначение на обществена сграда, находяща се в УПИ XIV-697, кв. 93 по плана на с. Мирково, собственост на Община Мирково и ПК "Пчела", поради опасност от самосрутване.

Заповед №155 / 04.06.2013 г. -  изтегли

2013-06-05

Покана

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Заповядайте на 10.05.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, в салона на НЧ “Христо Ботев 1884”, където ще се състои V-ти фестивал на детското творчество “С поглед към бъдещето”.

В програмата на тазгодишния празник ще се включат сладурите от:

  • ОДЗ “Дора Габе”, с. Мирково;
  • ЦДГ “Българче”, с. Антон;
  • ЦДГ “Слънце”, гр. Златица;
  • ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар;
  • ОДЗ “Вяра, Надежда, Любов”, гр. Златица;
  • ЦДГ “Евлампия Векилова”, гр. Копривщица;
  • ОДЗ “Ханс Кристиян Андерсен”, с. Челопеч;

Организатор: ОБЩИНА МИРКОВО

Заповед

Забранява се преминаването на тежкотоварни превозни средства /над 10 тона/ по уличната мрежа на село Мирково!

Заповед №259 / 19.11.2012 г. -  изтегли


2013-03-18

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.