Последни новини

Съобщение за провеждане на консултации

Съобщение за провеждане на консултации за екологична оценка на "Общ устройствен план на община Мирково"

Прочети

Общ устройствен план

Общ устройствен план - Окончателен  проект с корекции - публикувано на 23.04.2019

Общ устройствен план - Окончателен  проект - публикувано на 11.03.2019

Обявление

Общ устройствен план - Предварителен проект

Пакет документи екология

Общ устройствен план - опорен план - М 1:25 000

Преглед

Общ устройствен план - опорно -  сравнителен план - М 1:25 000

Преглед

Общ устройствен план -предварителен проект - М 1:25 000

Преглед

Опорен план -  културно - историческо наследство - М 1:25 000

Преглед

Схема културно - историческо наследство - проект- М 1:25 000

Преглед

Комуникационна схема - М 1:25 000

Преглед

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа - М 1:25 000

Преглед

Схема електроснабдяване - М 1:25 000

Преглед

Схема водоснабдяване и канализация - М 1:25 000

Преглед

Схема ландшафтно устройство и зелена система и туризъм - М 1:25 000

Преглед

Схема горски фонд - М 1:25 000

Преглед

Схема на собствеността - М 1:25 000

Преглед

Схема по вид територия - М 1:25 000

Преглед

Покана за сесия

Покана за общински съвет който ще се проведе на 23.11.2015г.

Виж цялата покана

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.