Последни новини

Обява до заинтересованите лица

Обява до заинтересованите лица за инвестиционно намерение.

Прочети

Обявление за отдаване под наем

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 11/ 12.01.2016 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ „Младежки дом“ - АЧОС № 1297/ 07.08.2013 год, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67636.315.325 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Смолско, община Мирково с площ на терена 480 кв. м., заедно с построената сграда с разгъната застроена площ от 170 кв. м. и находящото се в нея оборудване при следните параметри:

Обявление

Заповед № 11/12.01.2015

Покана за предстояща сесия

ПОКАНА

На 29.12.2015 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:  

Прочети !

Протокол Каменица

Протокол №4/12.12.2015 година с.Каменица

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.