Договаряне без обявление по ЗОП периодична доставка на дизелово гориво

Възложител: Община Мирково
ID: 686011
Описание: Предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на ЗОП.
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.