Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с. Мирково

Прочети!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.