Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова”

Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с  възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, с. Мирково, община Мирково.

Прочети!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.