План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г

План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково.

План-сметка 2024

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.