Обявление за изменение на ОУП на Община Мирково за ПИ с идентификатори 35821.83.18,35821.190.6

Обявление за изменение на ОУП на Община Мирково за ПИ с идентификатори 35821.83.18,35821.190.6 , м. "Кладеница",с. Каменица.

Обявление.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.