Публично обсъждане на бюджет 2023 г

П О К А Н А

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 

                         Уважаеми жители на Община Мирково,

Уведомяваме Ви, че на 21.08.2023 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Конферентна зала №1, в сградата на Общинска администрация, с адрес: с.Мирково, улица „Ал.Стамболийски “ № 35 ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2023 г.

Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Мирково – www.mirkovo.bg и https:/opendata.government.bg/ Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 9.00-11.00 часа – лице за контакти Ненка Кръстева Директор на Дирекция „ Обща администрация”.

 

 

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.