Съобщение за обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 СЪОБЩЕНИЕ:

   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение № 640 от Протокол № 42/30.03.2023 г. на общински съвет Мирково, на 06.06.2023 г. от 10 00 ч. в сградата на кметството на с. Буново, ще се проведе обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.