„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“

Възложител: Народно читалище /НЧ/ Христо Ботев - 1884 с. Мирково
Преписка: 04879-2014-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвени роботен проект, техническа спецификация и количествена сметка към документацията за участие.Проектът засяга извършването на ремонтни дейности в екстериора и интериора на сградата. Изпълнението на СМР се разделя условно на следните етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки на материали, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия. 1.етап: Подготовка и организация на строителната площадка; 2.етап: Покривни работи; 3.етап: Монтаж на дограми; 4.етап: Довършителни и интериорни работи. Технически показатели: ЗП=594,37 м2; РЗП=1144,77 м2 и Сутерен=266,90 м2. Подробно описание на изискванията на Възложителя във връзка с изпълнението и на дейностите – предмет на поръчката, се съдържа в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.
Краен срок: 30.06.2014 до 16:00 часа
Документи:

Решение (605333)

Обявление за обществена поръчка (605335)

Решение (607217)

Документация за участие -  изтегли

2014-05-26

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.