Обява

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в Зала № 2 на Общинска администрация – Мирково, екипа на Областен информационен център София – град за популяризиране на Кохезионната политика в България (ОИЦ –София) ще проведе първа среща по проект 0088-ОСЯ-3.3 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център   София – град и София – област за популяризиране на  Кохезионната политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Срещата предвижда представяне на функциите и дейностите на ОИЦ – София, подготовка на следващия програмен пеиод 2014 – 2020 г., както и бъдещите оперативни програми. 

2013-06-19

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.