Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково

Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПРЗ на УПИ I-166, кв. 51а за разделяне на два нови УПИ I-184 и УПИ IV-186, кв. 51а по плана на с. Смолско

Заповед РД-253/07.11.2023г.

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.