СЪОБЩЕНИЕ ЛИЧНИ СТОПАНСТВА ПО ЧЛ.137 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

                     УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ПИСМО НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е НЕОБХОДИМО ДА РЕГИСТРИРАТ СВОИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ЛИЧНИ СТОПАНСТВА ПО ЧЛ.137 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ В НАЙ-КРАТЪК СРОК!

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО СЕ ПОДАВАТ БЕЗПЛАТНО ДО ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,  ЧРЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО И КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА!

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА, В КОЙТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ЖИВОТНИТЕ!

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  МИРКОВО

Изисквания за свиневъдни стопанства

Информация африканска чума

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.