Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

На основание чл.89, ал.3, чл. 90, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 18 от 2015 г., за инвентаризация в горските територии, Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково – wwwmirkovo.bg e публикуван Горскостопанскиs план за горите, собственост на общината.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с материалите в ОЗ „Гора“, в сградата на община Мирково, всеки работен ден от 08.00 до17.00 ч..

Срока за подаване на писмени становища и предложения е 20.04.2023 г. до 17.00ч.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.04.2023 г. в зала № 1, 1 -ви етаж, от 10.00 ч. в сградата на общината.

Грскостопански план

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.