Заповед Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР

Заповед № РД-70/ 20.03.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПР на УПИ XII-114, кв. 17/ПИ с идентификатор 67636.315.243/ по плана на с. Смолско.

Заповед № РД-70/ 20.03.2023г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.