Съобщение до заинтересованите лица На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение.

Съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.