Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково

Детайли

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за  издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 48324.200.699 /УПИ XIII-699, кв. 63/ по КККР на с. Мирково с отреждане за магазин и ЖС. 

Прочети

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”

Детайли

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж цялото съобщение

Съобщения 18.11.2019

Детайли

images/2019/11/sz.jpg images/2019/11/prg.jpg

 

Още статии ...

  1. Съобщения
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.